Day: Нохой сарын 4, 2016

Day: Нохой сарын 4, 2016

Хамтарсан судалгаа

Өнөөдөр манай компани дээр Япон улсын судалгааны баг болох /NPO/ Барилгын технологийн хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгийн /PSATS/ ажилтнууд мөн Япон улсын хамтын судалгааг дэмжих байгууллагын газар хөдлөлтийн тэсвэршилийн судалгааны багийн гишүүд, гадна дулаалгын мэргэжилтнүүд нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирж ажилласан ба манай томоохон төсөл болох Жапан тауны барилгын явцтай танилцлаа. Бид сүүлийн үед Япон улсад […]

read more