Орон сууц

C5 үйлчилгээтэй орон сууц

Орон сууц

C5 үйлчилгээтэй орон сууц

Орон сууц

Japan town 2

Орон сууц

Japan town 1

Орон сууц

C5 үйлчилгээтэй орон сууц

Сургууль

Орчлон сургууль

Орон сууц

Japan town 3

Орон сууц

С5 үйлчилгээтэй орон сууц