Шагнал

Шагнал

Шагнал

2015

МҮХАҮТ- Монголын ” ТОП-100 АЖ АХУЙН НЭГЖ”

2015

Барилга хот байгуулалтын яам ” Дэвшилтэт техник технологийг зах зээлд нэвтрүүлэгч байгууллага”

2014

Барилга аот байгуулалтын яам ” Барилга угсралтын шилдэг аж ахуй нэгж”

2013

Барилга хот байгуулалтын яам ” Хүндэт өргөмжлөл”

2012

Барилга хот байгуулалтын яам ” Шинэ технологи нэвтрүүлэгч  байгууллага”

2011

Барилга угсралтын оны шилдэг компани ЗТБХБЯ

2010

Барилгын норм нормативийн шимтгэл төлөх үүргээ амжилттай гүйцэтгэж барилгын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсны төлөө  өргөмжлөл ГХБГЗЗГ

2008

УБТЗ ХНН удирдах газар ” Гал түймрийн машин бэлэглэн замд оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн өргөмжлөл”
2010    Барилгын норм нормативийн шимтгэл төлөх үүргээ амжилттай гүйцэтгэж барилгын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсны төлөө  өргөмжлөл ГХБГЗЗГ

2006

Гадаадын хөрөнгө оруулалт хийхэд тааламжтай орон гэж дэлхий дахинаа Монгол орныг сурталчилахад үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсны төлөө өргөмжлөл

2006

Барилгын салбарын  “шилдэг залуу инженер” өргөмжлөл  Барилга Хот Байгуулалтын сайд

2006

Барилга хот байгуулалтын яам ” Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэгч шилдэг байгууллага