Хамт олон

Хамт олон

Хамт олон

Манай компани нь менежмент, хяналтын салбар буюу удирдлага, санхүү, маркетинг, бичиг хэргийн хэлтсүүд, барилгын салбар буюу барилга, зам гүүр, сантехник цахилгаан, зураг төсөл, машин механизм, модон хийц эдлэл гэсэн хэлтсүүдтэй. Одоо 150 гаруй монгол инженер, техникийн ажилчид болон 20-иод Япон улсын инженер техникийн ажилтнууд ажиллаж байна.